เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ทั้ง 37 สาขา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในการอบรมผู้ขับรถมือใหม่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ขับขี่อย่างถูกหลัก ถูกกฎจราจร และมีจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ภายใต้การกำกับดูแลจากกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ

จากมาตรฐานของสนามฝึกหัดขับรถ รถที่ใช้ฝึกหัดขับ หลักสูตรการเรียนการสอน ความสามารถและชำนาญการ การให้คำปรึกษา อบรม การบริการ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่อง กฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบ และประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน จากปัญหาดังกล่าว ท่านประธานผู้บริหารคุณสมประสงค์ ศรีประภา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถยนต์ภาคเอกชนขึ้น โดยมีสนามฝึกสอนขับรถที่ได้มาตรฐาน รถยนต์ที่ใช้ฝึกสอนใหม่ที่มีความปลอดภัย เพราะจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับทำการเรียนการสอนโดยเฉพาะตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งยังคัดสรรบุคลากรครูฝึกมืออาชีพ มีประสบการณ์ ทั้งชาย-หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ จนสามารถสอบใบขับขี่ และอบรมสอบใบขับขี่ที่สนามได้  โดยมีสถิติผู้สนใจเรียน และสอบใบขับขี่มากกว่า 99%

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานดังกล่าวจึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาเรียนขับรถกับทางโรงเรียนในเครือของเราเป็นจำนวนมาก จนทำให้ต้องขยายสาขาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ถึง 37 สาขา เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด จากจำนวนที่เปิดทำการเรียน การสอน จะเห็นได้ว่า ด้วยศักยภาพ ชื่อเสียง และมาตรฐานที่สะสมมาจนทำให้โรงเรียนในเครือแอดวานซ์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นจำนวนมาก และสามารถเปิดโรงเรียนได้หลายสาขาตามภาคส่วนภูมิภาค และจังหวัดใหญ่ๆ ในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก สบาย ในอีกทางเลือกหนึ่งของท่าน เราพร้อมแล้วทั้งสถานที่ อันกว้างขวาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ภายในสำนักงานที่มีมาตรฐาน และบุคลากรทีมงานที่ได้คัดสรร พร้อมที่จะให้บริการ เพื่อให้ท่านเกิดความประทับใจอย่างสูงสุด “เพราะหัวใจของเรา คือ การบริการ”

logo_180

www.advance-allbiz.com

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์

นโยบายคุณภาพ

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ทั้ง 37 สาขา เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในหลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถเพื่อการขนส่ง ท.2 และ ท.3 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในการขับรถที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลาที่ทำการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ด้านการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของทางโรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้ความสำคัญในการอบรมผู้ขับรถให้มีความรู้และทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกเรื่องการขับรถกฎจราจร มีมารยาทและการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ภาคปฏิบัติจะเริ่มจากการสอนภายในสนามฝึกของโรงเรียนเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้รถ และหลักการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถในลักษณะต่างๆ อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำออกฝึกบนท้องถนนจริงเพื่อฝึกประสบการณ์ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน

เมื่อเรียนจบผ่านหลักสูตรตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนสามารถนำใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ทั้ง 37 สาขา นำไปยื่นขอรับใบอนุญาตขับขี่ที่สำนักงานขนส่งได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใดๆ อีก

แอดวานซ์มาตรฐานสากล

แอดวานซ์มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ ตามหลักสากล

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ทั้ง 37 สาขา

                สนามฝึกหัดขับรถของแอดวานซ์จะมีการออกแบบสนามทั้งหมด 13 ท่า ตามมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ ภายใต้กรมการขนส่งทางบก อีกทั้งมีการปรับแต่งภูมิทัศน์สนามฝึกอย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ทุกสาขา พร้อมระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือการสอบ E-driving เป็นของตนเอง และสิ่งสำคัญ คือการพัฒนาบุคลากรครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา

แอดวานซ์มาตรฐานการยอมรับและความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอก

                โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์  นอกจากเป็นโรงเรียนสอนขับรถมาตรฐาน ที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมครูและบุคคลากรให้กับโรงเรียนสอนขับรถยนต์ในเครือแอดวานซ์และเป็นศูนย์ทดสอบพนักงานขับรถบรรทุกมืออาชีพ รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ส่งบุคคลากรเข้ามาอบรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พนักงานในเครือบริษัทเซเว่นอีเลฟเว่น บริษัทไทยเบรฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) แล้วกว่า 50 รุ่น

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ โรงเรียนสอนขับรถแนวหน้าของประเทศไทย มีสาขามากที่สุดถึง 37 สาขา ใกล้ที่ไหน เลือกใช้บริการเราได้เลย

  • ได้รับมาตรฐานและใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก และโดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
  • เปิดสอนในหลักสูตรรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , รถเพื่อการขนส่งทางบก ท.2 และ ท.3
  • เปิดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ 5 ชั่วโมง และอบรมต่ออายุใบอนุญาต 1 ชั่วโมง
  • เปิดทำการมาแล้วมากกว่า 10 ปี พร้อมให้บริการอย่างครบครัน และเป็นระบบ
  • สนามฝึกหัดขับรถ ทั้ง 37 สาขา พื้นที่กว้างมากกว่า 10 ไร่ มีการออกแบบสนามทั้งหมด 13 ท่าตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
  • รถฝึกหัดขับใหม่ทุกคัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย และกล้องติดหน้ารถและภายในรถ สามารถมอนิเตอร์ เข้าชมการฝึกสอนได้
  • ครูฝึกผ่านการคัดสรรมากด้วยประสบการณ์ ทั้งชาย-หญิง และมีใบอนุญาตครูฝึกสอนจากกรมการขนส่งทางบก
  • ทุกสาขาสามารถรับรองนักเรียนได้จำนวนมาก จัดการเรียนการสอบได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (โดยไม่ต้องรอคิวนาน)
  • รับรองผลการเรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี พร้อมมอบความรู้ ทักษะต่างๆ และการติวแนวข้อสอบ