พื้นที่ปลอดภัย หรือเกาะสี คืออะไร

เส้นทเเยงเหลือง หรือ เส้นก้างปลา ที่อยู่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรือกลางถนนคือพื้นที่ ที่รถไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ มันคือ พื้นที่...

Continue reading

12