สาระน่ารู้..อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2552

🔰 สาระน่ารู้..อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2552 🔰 “ต้องจ่ายเท่าไหร่ เมื่อขับรถผิดกฎจราจร”❓ 🚫 เราได้ทำการรวบรวมอัตรา ค่าปรับ ที...

Continue reading

พื้นที่ปลอดภัย หรือเกาะสี คืออะไร

เส้นทเเยงเหลือง หรือ เส้นก้างปลา ที่อยู่บนพื้นถนนไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางหรือกลางถนนคือพื้นที่ ที่รถไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ มันคือ พื้นที่...

Continue reading

12