ยืนยันโทษปรับใบขับขี่ 50,000 ยังไม่บังคับใช้

  เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกร...

Continue reading

ป้ายจราจร

ป้ายจราจรเครื่องหมายจราจร รวมถึง สัญลักษณ์ป้ายจราจร รูปป้ายจราจร ความหมาย ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรรู้ มีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาฝาก  เ...

Continue reading

รถติดไฟแดง ควรใส่เกียร์ N หรือเกียร์ P

การหยุดรถติดไฟแดงควรใส่เกียร์ N หรือเกียร์ P แล้วเกียร์ P ใช้สำหรับจอดรถในกรณีไหนบ้าง? • ❌สำหรับการหยุดรถติดไฟแดงโดยทั่วไป❌ ค...

Continue reading

เลิกยึดใบขับขี่ ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ก.ย.62 มีบางมาตราที่บัญญัติให้ยกเล...

Continue reading

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร

ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 ใช้ขับรถอะไร ต่างกับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอย่างไร ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 คือ ใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถขับรถท...

Continue reading

สาระน่ารู้..อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2552

🔰 สาระน่ารู้..อัตราค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ศ. 2552 🔰 “ต้องจ่ายเท่าไหร่ เมื่อขับรถผิดกฎจราจร”❓ 🚫 เราได้ทำการรวบรวมอัตรา ค่าปรับ ที...

Continue reading

12