บทความน่าสนใจ

ใบขับขี่ประเภท 2 คืออะไร

ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 ใช้ขับรถอะไร ต่างกับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอย่างไร ใบขับขี่ประเภท 2 บ.2 ท.2 คือ ใบอนุญาตขับขี่ที่สามารถขับรถทุกประเภท เช่น รถบรรทุก รถดัมพ์ รถเก๋ง รถกะบะ เป็นต้น โดยขั้นตอนการสอบใบขับขี่ประเภทนี้จะต้องใช้รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง หรือ รถ 6 ล้อ ขี้นไป ในการสอบปฎิบัติ ซึ่งใบขับขี่ประเภท 2 จะแบ่งออกเป็น ส่วนบุคคล ป้ายทะเบียนรถจะพื้นสีขาว จะเรียกว่า บ.2 ส่วนผู้ที่จะเอาไปขับรถเพื่อรับจ้าง หรือ ขับรถที่ป้ายสีเหลือง จะเรียกว่า ท.2 (ชาวต่างชาติจะไม่สามารถทำชนิด ท.2 ได้ จะทำได้แค่ บ.2)

คุณสมบัติของผู้สอบ ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2

 • จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46
 • จะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ไม่เคยโดนคำพิพากษาให้ลงโทษถึงที่สุด
 • สัญญาติไทย
 • จะต้องรู้จักถนนหนทางหรือทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับขี่เท่าที่ควร
 • จะต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ตามที่กฎหมายกระทรวงกำหนดไว้
 • ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด หรือสุรายาเมา และสุดท้าย
“ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามพระ ราชบัญญัติรถยนต์ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน”

เอกสารที่ใช้สอบใบขับขี่ประเภท 2

 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์

เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำเอกสารไปตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะเรียกให้เราไปตรวจตาบอดสี การตัดสินใจการเบรค การเช็คสายตาทางลึกและทางกว้าง โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเพียงแปปเดียวเท่านั้น

ใบขับขี่ประเภท 2 ใช้ขับรถอะไรบ้าง

 • รถบรรทุกสาธารณะ (ท.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง
 • รถบรรทุกส่วนบุคคล (บ.2) เช่น รถบัส, รถบรรทุก 6-10 ล้อ ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว
 • รถตู้สาธารณะ (ท.2)
 • รถ ตาม พรบ. รถยนต์

ระยะเวลาการยื่นคำขอ

ผู้ขอ สอบใบขับขี่ประเภท 2 จะต้องขอดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ อบรม ทดสอบภาคทฤษฎี หรือทดสอบภาคปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 200 บาท

แนะนำ :

ผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรเรียนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งกับทางโรงเรียนนั้น จะต้องเรียนให้ครบหลักสูตรตามที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำหนด  ปรึกษาได้ที่เบอร์ 097-9299899 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *